logowanie    |    
klaster innowacyjnych
nawierzchni sportowych i rekreacyjnych

Inno4Sports

Od czerwca 2018 klaster VERDE jest polskim partnerem projektu Inno4Sports koordynowanego przez Sports and Technology Foundation z Holandii.

W ramach tego finansowanego z programu INTERREG EUROPE zadaniu, Region Łódzki uczestniczy w procesie uczenia się dobrych praktyk w zarządzaniu sportem i aktywnością sportową od innych regionów Europy.

Inno4Sports Interreg Europe

O projekcie

Projekt „Sport for Growth and Healthy & Vital Communities” (akronim: Inno4Sports) realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Interreg Europe.

Celem Interreg Europe jest poprawa polityki i programów rozwoju regionalnego. Pozwala on władzom regionalnym i lokalnym oraz innym podmiotom o znaczeniu regionalnym w Europie na wymianę praktyk i pomysłów dotyczących sposobu realizacji polityk publicznych i na znalezienie w ten sposób rozwiązań służących poprawie dokumentów regionalnych.

Inno4Sports doprowadzi do wymiany wiedzy oraz zmian w 4 politykach regionalnych i 1 regionalnej strategii innowacji , następujących krajów :

 • Holandia (OP South Netherlands ERDF 2014-2020)
 • Hiszpania (ERDF Operational Programme 2014-2020 for Valencian Community)
 • Węgry (Economic Development and Innovation Operational Programme (EDIOP)
 • Polska (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)
 • Finlandia (Lapland’s Arctic Specialisation Programme (RIS3))

W Polsce głównym beneficjentem rozwiązań wypracowanych w ramach projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Cel ogólny projektu:

Poprawa wyników klastrów B+R w dziedzinie sportu, poprzez wzmacnianie ich potencjału do współpracy w ramach poczwórnej helisy, a także tworzenie synergii z procesami inteligentnej specjalizacji, aby dokonać zmian w społecznej roli sportu i wykorzystać go jako motor wzrostu gospodarczego w regionie.

Cele tematyczne:

 1. Eksplorowanie i opracowywanie istniejących innowacyjnych modeli ekosystemu oraz łączenie narzędzi i instrumentów, takich jak Living Labs, Open Labs dla zaspokojenia konkretnych potrzeb klastrów sportowych
 2. Poprawa współpracy międzysektorowej w celu zbudowania mechanizmów przeniesień, zwłaszcza w sektorach zaawansowanych technologii i zdrowia, aby zwiększyć wydajność gospodarczą i wpływ klastra na region.
 3. Poprawa roli i funkcjonowania systemów zarządzania oraz harmonizacja
  odpowiednich instrumentów politycznych i programów z rozwojem regionalnym, aby lepiej je powiązać z potrzebami i wyzwaniami sektora sportu,
 4. Poprawa społeczno-ekonomicznej wartość klastrów poprzez łączenie ich uwagi i lepszego funkcjonowania z nadchodzącymi trendami społecznymi i rzeczywistymi potrzebami konsumentów.

Rezultaty projektu:

 1. 5 Regionalnych dokumentów State-of-Affairs (Stany Spraw)
 2. 1 Menu dobrych praktyk, zawierające po min. 2 dobre praktyki z każdego regionu
 3. 4 Międzynarodowe Wydarzenia połączone z Seminariami Kapitalizacji Wiedzy, odpowiadającymi 4 wybranym celom tematycznym,
 4. 4 Raporty podsumowujące międzynarodowe wydarzenia
 5. 8 Tygodni Wymiany Personelu, po 1 dla każdego partnera
 6. 5 Planów Działania dla 4 polityk i 1 regionalnej strategii innowacji
 7. 1 Raport Pogłębiania Wiedzy Polityki Klastra Sportowego

Czas trwania i fazy projektu

Projekt trwa od 01.06.2018 do 30.11.2022 roku.

Projekt Inno4Sport jest realizowany w ramach Interreg Europa, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wiecej szczegółów dostępnych jest na stronie projektu: https://www.interregeurope.eu/inno4sports/Partnerzy Projektu

Projekt „Sport for Growth and Healthy & Vital Communities” (akronim: Inno4Sports) realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym przez:

European Platform for Sport Innovation (Belgia)
Fundacja Innowacyjnych Nawierzchni Sportowych VERDE (Polska)
Regional Council of Lapland (Finlandia)


University of Debrecen, Institute of Sport Sciences (Węgry)
IVACE, Valencian Institute of Business Competitiveness (Hiszpania)


IBV. Association Institute of Biomechanics (Hiszpania)
Sports and Technology Foundation – Lider Projektu (Holandia)


Lokalni Interesariusze Projektu

Projekt Inno4Sports realizowany jest w Regionie Łódzkim wraz z interesariuszami regionalnymi:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
Instytut Włokiennictwa
Urząd Miasta Łodzi – Departamet Spraw Społecznych,Wydział Sportu


Urząd Marszałkowski Województwa Łodzkiego – Departament Sportu i Turystyki
Łódzka Federacja Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Łodzkiego – Departament Polityki Regionalnej

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies.